Nieuws

Beklijf brengt Nationale Ombudsman dichter bij doelgroep

Tags: , , , ,
15 november 2017

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij hun doelgroep nu echt kunnen bereiken. Zo ook de Nationale Ombudsman. Beklijf ontwikkelde daarom een contentstrategie en meerdere aansprekende formats. Het eerste (print)format is nu al in vele huis-aan-huis bladen te lezen, getiteld: ‘Beste ombudsman’.

Uit onderzoek bleek dat met name de kwetsbare groepen in de samenleving de Nationale ombudsman niet altijd weten te vinden. Onderzoek naar het mediagebruik van deze doelgroep wees uit dat de doelgroep veelal lokaal nieuws consumeert. Toen is het idee ontstaan een rubriek voor huis-aan-huis bladen te ontwikkelen. Het format ‘Beste ombudsman’ belicht op een persoonlijke manier zowel het perspectief van de burger als die van de Nationale ombudsman. De behandelde cases zijn gebaseerd op bestaande klachten die de ombudsman met succes heeft behandeld.

Beste ombudsman in de krant

Functiebekendheid

Het doel van de ontwikkelde contentstrategie is tweeledig: 1. Zorgen dat de doelgroep de ombudsman überhaupt kent (naamsbekendheid); en 2. Zorgen dat mensen weten wanneer zij het instituut om hulp kunnen vragen, namelijk: als zij een probleem met een overheid hebben (functiebekendheid).

Lieve Mona

Beklijf ontwikkelde het format ‘Beste ombudsman’ – geïnspireerd op de brievenrubriek ‘Lieve Mona’, haalde hiervoor cases op uit de organisatie door middel van interviews en schreef de briefwisselingen uit. De komende tijd testen we met verschillende vormen van deze ‘column’. Wat trekt de doelgroep het meeste aan: het format in de huidige vorm, één met een toegevoegde cartoon of juist eentje met fotografie? Wordt vervolgd dus!

Beste Ombudsman

Geef een reactie