DIENSTEN

Analyse en strategisch advies

Content marketing begint vanuit een strategie en daarom start Beklijf altijd met een analyse van: 1. de organisatie of businessunit – DNA, cultuur, positionering; 2. de maatschappelijke (branche)context; en 3. de behoeften van de doelgroepen. Dit vormt de basis voor een gedegen content marketing strategie. Door de (informatie)behoeften van de doelgroep te achterhalen en deze naast unieke organisatiekenmerken en marketingdoelstellingen te leggen, bepalen we de redactionele thematiek, de benodigde content en de ideale middelenmix voor de organisatie.

  • Bepaling van specifieke organisatie- en marketingdoelstellingen.
  • Analyse van maatschappelijke (branche)context
  • Analyse naar informatiebehoefte van doelgroep.
  • Vertaling van organisatie- en marketingdoelstellingen naar relevante onderwerpdomeinen en thema’s.
  • Analyse naar reeds aanwezige content(productie) binnen het bedrijf ten behoeve van mogelijk hergebruik.
  • Bepaling van middelenmix (van magazines, whitepapers, e-zines, blogpodia tot video’s) in relatie tot bestaande communicatiemiddelen.
  • Bepaling van de organisatie van de contentproductie (rollen en verantwoordelijkheden)

Het resultaat: een afgewogen content marketing strategie voor merk, bedrijf of organisatie.

Interesse in Analyse en Advies? Neem contact op met Beklijf.