OVER BEKLIJF

Werkwijze

Beklijf hanteert een heldere werkwijze bij het realiseren van een passende content marketing strategie. Hierbij doorlopen we altijd vier stappen. Elke stap staat op zichzelf en is afgerond voordat de volgende stap volgt.

Stap 1: Inventarisatie klantwensen (vrijblijvend)

Hoe meer wij weten over het bedrijf of merk, hoe beter we met passende content oplossingen kunnen komen. In een vrijblijvend briefinggesprek zal een adviseur van Beklijf inventariseren wat de klantwensen exact zijn.

Denk hierbij aan vragen over:

 • Merk en/of bedrijf (positionering, identiteit, kernwaarden)
 • Marketingdoelstellingen
 • Doelgroepen
 • Communicatiebeleid (huidige middelenmix)
 • Gewenst(e) relatiemedium of -media

Op basis van dit briefinggesprek maakt Beklijf een debriefing inclusief begroting voor de volgende stap.

Stap 2: Bepalen content marketing strategie

Een effectieve content marketing strategie bevat redactionele thema’s waarop een bedrijf of merk succesvol autoriteit kan claimen, en beschrijft de juiste mediamix om dit te bereiken.

De acties voor het bepalen van de strategie zijn:

 • Achterhalen van informatiebehoefte doelgroep.
 • Matchen van marketingdoelstellingen met informatiebehoefte.
 • Bepalen van de onderwerpdomeinen / thema’s. Welk onderwerp is sterk gerelateerd aan het product- en dienstenpakket van het bedrijf? Hoe sterk zijn de concurrenten al vertegenwoordigd op dit thema?
 • SMART maken van content marketing doelstellingen.
 • Analyse naar reeds aanwezige content(productie) binnen het bedrijf.
 • Bepalen van meest effectieve middelenmix. Welke relatiemedia?

Stap 3: Uitwerken content concept(en)

De content marketing strategie is bepaald en beschrijft welke combinatie aan relatiemiddelen het meest effectief is (vb. magazine, e-mail nieuwsbrieven, blog en whitepapers). In stap 3 werkt Beklijf deze middelen uit in redactionele concepten. Vervolgens volgt een presentatie van deze concepten bij de klant, in concrete voorbeelden per medium.

Stap 4: Productie en promotie content

Nu de onderwerpen, relatiemedia en concepten bekend zijn; volgt het inrichten van het productieproces voor het op frequente basis publiceren van relevante content. Hiertoe stelt Beklijf in nauwe samenspraak met opdrachtgever een content team samen. In dit team hebben zowel medewerkers van de klant zitting als specialisten van Beklijf. Dit team bepaalt en produceert per editie de inhoud van de relatiemedia, en verzorgt ook de promotie van de verschillende publicaties.

Belangrijke terugkerende onderdelen in het productieproces zijn:

 • Redactievergadering
 • Tekst of videoproductie
 • Vormgeving
 • Drukwerk en/of webpublicatie
 • Monitoring
 • Evaluatie

Meer info over wat wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Beklijf.